Dicționare ale limbii române

2 intrări

2 definiții pentru ozun

OZUN, com. în jud. Covasna, situată în SV depr. Târgu Secuiesc, la poalele m-ților Bodoc, pe Râul Negru; 4.615 loc. (2001). Stație de c. f. (în satul O.). Nod rutier. Expl. de balast. Fabrică de bere, spirt, glucoză și amidon. Moară de cereale. În satul O., menționat documentar în 1332, se află o biserică din sec. 14 (azi biserică reformată), un castel (1755, cu transformări din sec. 20) și un conac (1810-1825).
Ozun, -ești v. Uzun 2.

Ozun dex online | sinonim

Ozun definitie

Intrare: ozun
ozun
Intrare: Ozun
Ozun