Dicționare ale limbii române

O definiție pentru odoreu

ODOREU, com. în jud. Satu Mare, situată în câmpia Someșului, pe râul Someș; 5.059 loc. (2003). Stație de c. f. Expl. de balast. În satul O., menționat documentar în 1335, se află o biserică din 1586 (azi biserică reformată) și o biserică ortodoxă cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil (1818).

Odoreu dex online | sinonim

Odoreu definitie

Intrare: odoreu
odoreu