Dicționare ale limbii române

2 intrări

8 definiții pentru gran

Gran m. 1. (Rîul), afluent în Ungaria de-a stânga Dunării: 260 km.; 2. (Cetatea), V. Strigoniu.
Strigoniu n. comitat și oraș în Ungaria, numit de Unguri Esztergom și de Sași Gran: 15.750 loc. (în majoritate unguri). Catedrală frumoasă.
*gran n., pl. e (lat. granum, grăunte). O măsură care se întrebuința odinioară în farmacie și era egală cu 6 centigrame.
GRAN CANARIA, ins. în Oc. Atlantic, în arh. Canare (Spania); 1,5 mii km2; 464,6 mii loc. (1989). Oraș pr.: Las Palmas. Țărmuri înalte, stâncoase. Relief muntos cristalin (1.950 m). Culturi irigate, trestie de zahăr, legume, banane, tutun. Viticultură și pomicultură. Pescuit. Turism.
GRAN CHACO [tʃáco], reg. naturală în centrul Americii de Sud (Argentina, Paraguay, Bolivia), care cuprinde N Câmpiei Paraná și pod. preandine. Climă tropicală în N și subtropicală în S. Păduri rare, savane; faună: tapiri, puma etc. Slab populată. Expl. petroliere (la poalele Anzilor); lemn; vânătoare.
GRAN PARADISO, masiv muntos în Alpii Graici, între Valle d’Aosta și valea râului Orco (în NV Italiei). Alt. max.: 4.061 m. Parc național de 64 mii ha. Turism. Ghețar pe vârf.
GRAN SASSO D’ITALIA, masiv muntos în Apeninii Abruzzi (Italia Centrală), alcătuit din calcare. Alt. max.: 4.061 m (vf. Corno Grande). Ghețarul de firn Calderone. Fenomene carstice.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, oraș în Spania insulară, port pe țărmul de NE al Ins. Gran Canaria (arh. Canare); 373,8 mii loc. (1995). Important nod pentru traficul de mărfuri transatlantic. Aeroportul Gando. Constr. și reparații navale. Rafinărie de petrol. Produse chimice (îngrășăminte), textile și alim. (zahăr, țigarete, conserve de pește ș.a.); sticlărie, pielărie, chibrituri. Exportă zahăr, banane, tomate, țigarete ș.a. Stațiune turistică. Muzeul Canarelor. Muzeu de Artă. Teatru. Catedrala Santa Ana (1497). Fundat în 1478 de Juan Rejón și vizitat de Columb în 1492.

gran definitie

gran dex

Intrare: gran
gran
Intrare: Gran
Gran