Dicționare ale limbii române

O definiție pentru Lipănești

LIPĂNEȘTI, com. în jud. Prahova, situată în Subcarpații Prahovei, pe râul Teleajen; 5.057 loc. (2000). Stație de c. f. (în satul L.). În satul L. se află biserica Sf. Treime (1743), iar în satul Zamfira, mănăstirea cu același nume (de maici), ctitorie de la mijlocul sec. 19 a arhimandritului Eftimie, cu biserică având hramul Înălțarea Domnului (1855-1857), pictată de Nicolae Grigorescu în anii 1856-1857, din care se mai păstrează doar imaginile de pe catapeteasmă; biserica a fost consolidată și renovată în perioadele 1941-1942, 1950-1960 și 1986-1989 și repictată în 1979. Muzeu cu colecții de obiecte bisericești.

Lipănești dex online | sinonim

Lipănești definitie

Intrare: Lipănești
Lipănești