Dicționare ale limbii române

3 definiții pentru Gibraltar

Gibraltar n. 1. strâmtoare între Spania și Maroc, împreună Mediterana cu Oceanul Atlantic; 2. oraș în Spania, pe Mediterana, la intrarea strâmtorii cu acelaș nume, aparține Englezilor dela 1704.
GIBRALTAR 1. Str. între Pen. Iberică și NV Africii, care leagă Oc. Atlantiv cu M. Mediterană. Lungime: 65 km; lățime: 14-44 km; ad. min.: 200 m; ad. max.: 1.181 m. Importanță economică și strategică. Numele antic: Coloanele lui Hercule. 2. Oral, posesiune britanică, situat pe o mică peninsulă în extremitatea de S a Pen. Iberice, despărțită de Spania printr-o zonă neutră; 6,5 km2; 29,1 mii loc. (1993), în majoritate spanioli. Aeroport. Port militar și comercial, bază de aprovizionare a navelor. Ind. textilă și alim. Turism. – Istoric. A aparținut romanilor (sub numele de Calpe). Ocupat în 711 de musulmanii lui Jabal al-Tarik, de la care își trage numele. Sub stăpânirea englezilor (1309-1333 și 1462), apoi a ducelui de Mediña. La începutul sec. 16., G. este cedat Coroanei de Castilia. Prin Tratatul de la Utrecht (1713), Marii Britanii i s-a recunoscut stăpânirea asupra G., care ulterior l-a transformat („Stânca – The Rock”, cum a denumit-o) într-o puternică bază militară, cu valoare strategică deosebită. În mart. 1991, britanicii l-au părăsit, prin retragerea ultimului detașament al forțelor terestre, rămânând în continuare un port strategic de observație N.A.T.O., deservit de armata britanică. Negocierile între Marea Britanie Spania privind statutul G. sunt în curs de desfășurare.
a trece Gibraltarul expr. (glum.d. bărbați) a avea contact sexual cu o femeie.

Gibraltar definitie

Gibraltar dex

Intrare: Gibraltar
Gibraltar