Dicționare ale limbii române

2 intrări

7 definiții pentru us

interj. Cuvânt cu care se alungă păsările. – Onomatopee.
interj. Cuvânt cu care se alungă păsările. – Onomatopee.
interj.
interj.
interj. (se folosește, repetat, pentru a alunga păsările). /Onomat.
HAR US NUUR (CHAR US NUUR), lac în V Mongoliei, alcătuit din două bazine lacustre, situat la 1.157 m alt., la poalele M-ților Altaiul Mongol. Supr.: 1,49 mii km2. Ad.: 4-5 m. În el se varsă râul Kobdo (Chovd).
ORDOS (OERDOSU, MU US sau HETAO), podiș înalt deșertic, peneplenizat, situat în N Chinei. în cadrul marelui cot (meandru) pe care îl face fl. Huang He în cursul mijlociu; c. 95 mii km2. Alt.: 1.000-2.000 m. Climă continentală excesivă, în NV deșertică, iar în SE semideșertică, cu precipitații reduse (150-250 mm/an). Vegetație rară, adaptată la uscăciune. Acoperit în mare parte cu depozite groase de loess și cu dune ocupă c. 50% din supr. sa. Lacuri sărate și văi seci. Prin S podișului trece Marele Zid Chinezesc. Expl. de cărbune și petrol. Creșterea ovinelor, cabalinelor și cămilelor. Cunoscut și sub numele de Podișul de Loess.

Us dex online | sinonim

Us definitie

Intrare:
Intrare: us
us