Dicționare ale limbii române

O definiție pentru urmeniș

URMENIȘ, com. în jud. Bistrița-Năsăud, situată în N colinelor Mădărașului, pe cursul superior al râului Lechința; 2.142 loc. (2008). Pomicultură (meri, peri, pruni, vișini, cireși). În satul U., atestat documentar în 1321, se află castelul Bánffy, în stil baroc, iar în satul Delureni, menționat documentar în 1329, o biserică din sec. 15, azi biserică reformată.

Urmeniș dex online | sinonim

Urmeniș definitie

Intrare: urmeniș
urmeniș