Dicționare ale limbii române

19 definiții pentru teatru

TEÁTRU, teatre, s. n. I. 1. Clădire sau loc special amenajat în vederea reprezentării de spectacole; p. ext. instituție de cultură care organizează spectacole. 2. Spectacol, reprezentație dramatică. ◊ Loc. adj. De teatru = care se reprezintă la teatru (I 1), destinat a fi reprezentat pe scenă. ◊ Expr. A face (sau a juca) teatru = a se preface. ♦ (Fam.) Discuție aprinsă între mai mulți, ceartă care atrage pe curioși. 3. Arta de a prezenta în fața unui public un spectacol, o piesă. ♦ Profesia de actor, de regizor. 4. Literatură dramatică; culegere de piese. ♦ Ansamblul operelor dramatice care prezintă caractere comune sau au o origine comună. II. Loc unde se petrece un eveniment, unde are loc o acțiune. ◊ Teatru de operații (sau de război) = teritoriu, spațiu maritim sau aerian unde în timp de război au loc acțiuni militare de o mare importanță strategică. – Din fr. théâtre, lat. theatrum.
TEÁTRU, teatre, s. n. I. 1. Clădire sau loc special amenajat în vederea reprezentării de spectacole; p. ext. instituție de cultură care organizează spectacole. 2. Spectacol, reprezentație dramatică. ◊ Loc. adj. De teatru = care se reprezintă la teatru (I 1), destinat a fi reprezentat pe scenă. ◊ Expr. A face (sau a juca) teatru = a se preface. ♦ (Fam.) Discuție aprinsă între mai mulți, ceartă care atrage pe curioși. 3. Arta de a prezenta în fața unui public un spectacol, o piesă. ♦ Profesiunea de actor, de regizor. 4. Literatură dramatică; culegere de piese. ♦ Ansamblul operelor dramatice care prezintă caractere comune sau au o origine comună. II. Loc unde se petrece un eveniment, unde are loc o acțiune. ◊ Teatru de operații (sau de război) = câmp de luptă; teritoriu, loc unde au loc acțiuni militare ample în timp de război. – Din fr. théâtre, lat. theatrum.
TEÁTRU, teatre, s. n. 1. Clădire sau loc special amenajat unde se desfășoară reprezentații dramatice; p. ext. instituție de cultură care organizează astfel de spectacole într-o clădire sau într-un loc special amenajat. La Moscova se află cele mai bune teatre din lume. STANCU, U.R.S.S. 100. Eu conduceam pe actriță la teatru. CAMIL PETRESCU, U. N. 170. Abia avui vreme a-mi schimba hainele ca să nu scap reprezentația de la teatru. NEGRUZZI, S. I 67. ◊ Teatru de estradă v. estradă. 2. Spectacol, reprezentație dramatică, arta dramatică în general. Auzeam și vedeam cum v-auz și m-auziți, coane Fănică, știți, ca la teatru. CARAGIALE, O. I 105. Deseară mi-ai făgăduit să mergem la teatru. ALECSANDRI, T. I 36. Teatrul contribuie mai muit ca orice... la luminarea claselor de jos. KOGĂLNICEANU, S. A. 35. ◊ Loc. adj. De teatru = care se reprezintă la teatru (1), destinat a fi reprezentat pe scenă. Acea tainică simțire, care doarme-n a ta harfă, în cuplete de teatru s-o desfac ca pe o marfă...? EMINESCU, O. I 137. ◊ Expr. A face (sau a juca) teatru = a se preface. ♦ (Familiar) Discuție aprinsă între mai multe persoane, ceartă care atrage pe curioși. Era un teatru în fața casei. 3. Artă teatrală; profesiune de actor. Poate era născută pentru altceva, nu pentru teatru. C. PETRESCU, C. V. 209. 4. Literatură dramatică; culegere de piese. Teatrul lui Caragiale. Teatrul sovietic. 5. Loc unde se petrece un eveniment, unde are loc o acțiune. Războaiele turcilor cu leșii al căror teatru era Moldova... sleiră cu totul puterea Moldovei. BĂLCESCU, O. I 124. ◊ Teatru de operații = cîmp de luptă. Veneau știri și plecau ordine pe teatrul de operații. BART, E. 326. – Pronunțat: te-a-. – Pl. și: (învechit) teatruri (ALECSANDRI, S. 4, KOGĂLNICEANU, S. 122, BĂLCESCU, O. I 26).
teátru (tea-tru) s. n., art. teátrul; pl. teátre
teátru s. n. (sil. tea-tru), art. teátrul; pl. teátre
TEÁTRU s. 1. v. actorie. 2. scenă. (A părăsit ~l în culmea gloriei.) 3. v. dramaturgie.
TEÁTRU s.n. I. 1. Clădire special construită pentru reprezentarea spectacolelor. 2. Spectacol, reprezentație. ◊ A face (sau a juca) teatru = a se preface. 3. Arta de a reprezenta opere dramatice; dramaturgie; profesiunea de actor. 4. Literatură dramatică; culegere de piese. II. Loc unde se petrece, unde se desfășoară o întâmplare, un eveniment. ◊ (Mil.) Teatru de operații (sau de război) = câmp de luptă. // (În forma teatro-; scris și theatro-) Element prim de compunere savantă cu semnificația „(referitor la) arta dramatică”, „dramatic”, „(referitor la) teatru (I)”, [Pron. tea-. / cf. fr. théâtre, it. teatro, germ. Theater < lat. theatrum, gr. theatron].
TEÁTRU s. n. I. 1. arta de a reprezenta în fața unui public un spectacol dramatic, muzical, coregrafic etc. 2. instituție artistică destinată reprezentării spectacolelor. 3. totalitatea lucrărilor dramatice ale unui popor sau autor; dramaturgie. 4. profesiunea de actor sau de regizor. 5. spectacol, reprezentație scenică. ♦ a face (sau a juca) ~ = a se preface. II. loc unde se petrece, se desfășoară un eveniment, o acțiune. ♦ ~ de război = vast spațiu terestru, maritim, aerian în care se duc acțiuni militare de mare importanță politico-strategică; (în trecut) ~ de operații = teritoriu unde se desfășoară acțiuni de luptă. (< fr. théâtre, lat. theatrum, gr. theatron, germ. Theater)
teátru (-re), s. n.1. Spectacol. – 2. Instituție de cultură care organizează spectacole. – Mr. θeatru. Fr. théâtre, și mai înainte (se. XVIII) din ngr. θέατρον. – Der. teatral, adj., din fr. théâtral; teatricesc, adj. (înv., teatral), după ngr. θεατριϰός.
TEÁTRU ~e n. 1) Instituție de cultură care se ocupă cu punerea în scenă a operelor dramatice sau muzicale. ~ de revistă. ~ de păpuși. ~ de operă. 2) Clădire în care se află această instituție. ◊ ~ de vară loc special amenajat într-o grădină publică, unde au loc reprezentații artistice vara. 3) Prezentare pe scenă a unei opere dramatice; spectacol dramatic. ◊ De ~ care este destinat scenei; teatral. 4) Arta de a reprezenta pe scenă opere dramatice; profesie de actor. 5) Ansamblu de opere dramatice (aparținând unui scriitor, unei școli literare sau unei epoci); dramaturgie. 6) pop. Discuție aprinsă care atrage atenția celor din jur. ◊ A face (sau a juca) ~ a se preface. 7) Loc de desfășurare (a unei acțiuni, a unui eveniment etc.). ◊ ~ de operații (sau de război) zonă în care are loc o acțiune militară; câmp de luptă. [Sil. tea-tru] /<lat. theatrum, ngr. théatron, fr. theâtre, germ. Theater
teatru n. 1. locul unde se dau reprezentațiuni dramatice: se duce la teatru; 2. scenă: regulele teatrului; 3. arta, profesiunea de actor: a se destina teatrului; 4. literatură dramatică: teatru la Greci; 5. culegere de opere dramatice ale unui autor: Teatrul lui Alexandri; 6. locul unde se petrec fapte sau evenimente însemnate: teatrul răsboiului.
*teátru (ea 2 silabe) n., pl. e (lat. theátrum, d. vgr. théatron). Casă în care actoriĭ joacă diferite pĭese (comediĭ, tragediĭ) și în care publicu îșĭ plătește locu: a zidi un teatru. Arta teatrală, profesiunea de actor: a se destina teatruluĭ. Arta de a compune pĭese teatrale: regulele teatruluĭ. Culegere de pĭese teatrale ale uneĭ epoce, uneĭ țărĭ saŭ unuĭ autor: teatru antic, teatru francez, teatru luĭ Alexandri. Fig. Întîmplare comică saŭ tragică: a fost adevărat teatru acolo. Prezident de teatru, prezident fără autoritate. Teatru războĭuluĭ, locu unde se desfășoară războĭu.
TEATRU s. 1. actorie. (S-a lăsat de ~.) 2. scenă. (A părăsit ~ în culmea gloriei.) 3. (LIT.) dramaturgie, scenă. (A îmbogățit ~ românesc.)
TEATRU. Subst. Teatru, artă teatrală, artă dramatică, scenă, dramaturgie. Teatru antic, teatru clasic; teatru modern. Teatru dramatic; teatru de operă, operă; teatru de balet, balet; teatru de operetă, operetă; teatru liric; teatru de estradă, estradă; teatru de revistă; muzic-hall; teatru de păpuși. Teatru național; teatru municipal; teatru popular; teatru de amatori. Teatru radiofonic; teatru TV. Spectacol de teatru, reprezentație, gală; premieră. Piesă (de teatru); dramă; melodramă; tragedie; comedie; scenetă; scheci. Spectacol, reprezentație; revistă; premieră; avanpremieră. Repetiție. Sală de teatru; parter; stal; lojă; avanlojă; balcon; galerie. Scenă; avanscenă; prosceniu (ant.); rampă. Cortină. Act; scenă; prolog; epilog; monolog; replică; cuplet. Actor de teatru, artist, actriță, interpret; tragedian; comedian, comediant (înv.). Sufleur. Dramaturg. Regizor. Scenograf. Critic teatral (de teatru). Teatrologie. Teatrolog. Adj. Teatral, de teatru, dramatic, scenic. Vb. A pune în scenă, a regiza; a dramatiza. A da (a prezenta) un spectacol; a avea o premieră. V. actor, artă, autor, construcție, dramaturgie, literatură.
teátru-documént s. n. (Piesă de) teatru cu valoare de document ◊ „[...] în categoria teatrului-document pot fi încadrate spectacolele teatrului Taganka din Moscova.” R.l. 26 II 84 p. 2. ◊ „Din categoria teatrului-document, «Ghetou» [...] reconstituie o dureroasă realitate a anilor ’40.” ◊ „22” 25/93 p. 15 (din teatru + document)
teátru-laboratór s. n. Teatru experimental (de tineret) ◊ „Teatrul laborator al studenților bucureșteni, «Podul», își reia activitatea.” Cont. 15 I 71 p. 4. ◊ „Teatrul viu (Living Theatre), cea mai cunoscută grupare de avangardă din S.U.A., s-a afirmat la New York și a fost stimulat de modelul Teatrului-laborator al lui Jerzy Grotowski.” (f.d.) (din teatru + laborator)
irozi, teatru popular, cu caracter religios, de origine cultă, care înfățișează legenda Nașterii. Despre prezența i. la români nu deținem date anterioare sec. 18 (Miron Costin). Kogălniceanu menționează ca interpreți ai „misterelor religioase” irodul sau betleemul pe „dascăli și pe dieci”, iar mai târziu, pe „fiii de boieri”. În sec. 19 obiceiul a fost preluat de popor: „tacâmuri irodești” pe care îl jucau „pe la moșiile boierilor” și „la casele negustorilor” (Burada). Pătrunzând în repertoriul maselor, i. li s-au adus treptat modificări, în contact, probabil și cu teatrul de haiduci și de păpuși (Caraman), cu conținutul profan al acestora, ceea ce a apărut ca o necesitate psihologică de compensare a atmosferei religioase. În multe zone, i. anticipă sau continuă teatrul de păpuși (Brăiloiu). Repertoriul este eterogen: se succed cântece de stea*, melodii de origine bis. cu melodii adaptate sau create de popor, cu cântece din armată, romanțe (2) și cuplete de revistă*. Sin.: vicleim; vertep.
teatru instrumental (muzical) v. obiect sonor; sincretism.
a juca teatru expr. a se preface.

Teatru dex online | sinonim

Teatru definitie

Intrare: teatru
teatru substantiv neutru
  • silabisire: tea-tru