Dicționare ale limbii române

2 intrări

18 definiții pentru slobozie

SLOBOZÍE, slobozii, s. f. (Înv.) Sat de coloniști (băștinași sau străini) care aveau pe o perioadă oarecare scutire de bir sau de prestații. – Slobod + suf. -ie.
SLOBOZÍE, slobozii, s. f. (Înv.) Sat de coloniști (băștinași sau străini) care aveau pe o perioadă oarecare scutire de bir sau de prestații. – Slobod + suf. -ie.
SLOBOZÍE, slobozii, s. f. (Ist.) Sat de coloniști (băștinași sau străini), care se bucurau pe un timp oarecare de scutire de dări sau de prestație. În curs de o sută cincizeci ani, slobozia lui Dragoș... sporește de înminunează pre istoric, se face stat. NEGRUZZI, S. I 273. Biserica... este a sloboziei franțuzești, care au venit aice sînt acum 150 ani. KOGĂLNICEANU, S. 89. Frunză verde iasomie, Sui în deal la slobozie Să vezi casele pustie. SEVASTOS, C. 277.
slobozíe (înv.) s. f., art. slobozía, g.-d. art. slobozíei; pl. slobozíi, art. slobozíile
slobozíe s. f., art. slobozía, g.-d. art. slobozíei; pl. slobozíi, art. slobozíile
SLOBOZÍE s. v. autonomie, colonie, desfrâu, dezmăț, dezrobire, eliberare, emancipare, emancipație, independență, învoire, liberare, libertate, neatârnare, orgie, permisie, posesiune, suveranitate.
SLOBOZÍE ~i f. ist. 1) Sat de coloniști scutiți temporar de biruri sau de prestații. 2) Scutire (totală sau parțială) de dări și munci, acordată de domnii țării. /slobod + suf. ~ie
slobozie f. od. colonii de străini cu scutiri sau slobozenii.
Slobozie f. sat în județul Ialomița: 4900 loc. Mănăstire, trei târguri pe an.
slobozíe f. (d. slobod; rus. slobodá, mare sat, mahala, tîrg). Vechĭ. Libertate. Colonie de străinĭ cu diferite scutirĭ saŭ slobozirĭ chemațĭ să populeze siliștile pustiĭ (Nume a multor sate). V. iscusat.
slobozie s. v. AUTONOMIE. COLONIE. DESFRÎU. DEZMĂȚ. DEZROBIRE. ELIBERARE. EMANCIPARE. EMANCIPAȚIE. INDEPENDENȚĂ. ÎNVOIRE. LIBERARE. LIBERTATE. NEATÎRNARE. ORGIE. PERMISIE. POSESIUNE. SUVERANITATE.
SLOBOZIA BRADULUI, com. în jud. Vrancea, situată în SE Subcarpaților Vrancei, în zona de contact cu C. Râmnicului; 5.419 loc. (2005). Centru pomicol și viticol. În arealul satului Coroteni au fost descoperite vestigii neolitice (fragmente de vase ceramice), aparținând Culturii Boian. În satul S.B. se află mănăstirea Rogoz (de maici), reînființată după 1989, cu biserica Nașterea Sf. Ioan Botezătorul, ctitorie de la începutul sec. 19 a lui Constantin și Gheorghe Robescu, precum și biserica Sf. Nicolae, ctitorie din 1808 a vistiernicului Iordache Niculescu. Biserica Sf. Ioan (1830), în satul Coroteni.
SLOBOZIA CIORĂȘTI, com. în jud. Vâlcea, situată în N C. Râmnicului, pe râul Râmna; 2.080 loc. (2005). Muzeu de istorie (în satul Jiliște). În satul Jiliște, oastea lui Ioan-Vodă cel Viteaz a învins (la 24 apr. 1574) armata turco-munteană care urmărea să-l instaleze domn pe Petru Șchiopul. Aici se află bustul lui Ioan-Vodă cel Viteaz (dezvelit în 1959), operă a sculptorului Marius Butunoiu. În satul S.C. se află biserica Adormirea Maicii Domnului (1873, reparată în 1879).
SLOBOZIA CONACHI, com. în jud. Galați, situată în S. C. Covurlui, pe râul Suhu; 7.128 loc. (2005). Nod rutier. Satul S.C. a fost înființat în perioada 1800-1810 de către Constantin Conachi, care a adus pe moșia sa mai mulți clăcași, întemeind o slobozie (1), iar în satul Cuza Vodă a luat naștere în 1879, prin împroprietărirea însurățeilor. În satul S.C. se află biserica Sf. Treime, zidită în anii 1814-1818, prin osârdia lui Constantin Conachi (reparată în 1873). Satul Izvoarele a fost puternic afectat de deplasările de teren din 22 aug. 1993, fiind distruse numeroase gospodării și case.
SLOBOZIA LUI IANACHE v. Slobozia (1).
SLOBOZIA MÂNDRA, com. în jud. Teleorman, situată în V C. Boian, pe râul Sâiu; 2.102 loc. (2005). Biserica Sf. Nicolae (sec. 19), în satul S. M.
SLOBOZIA MOARĂ, com. în jud. Dâmbovița, situată în C. Titu, pe interfluviul Dâmbovița-Ilfov; 2.366 loc. (2005). Între 17 febr. 1968 și 23 ian. 1981 a făcut parte din jud. Ilfov.
SLOBOZIA-TRĂZNITU v. Slobozia (2).

slobozie definitie

slobozie dex

Intrare: slobozie
slobozie substantiv feminin
Intrare: Slobozie
Slobozie