skadarsko jezero definitie

2 definiții pentru skadarsko jezero

SHKODËR [ʃkodər] (în albaneză LIQEN SHKODRËS; în sârbo-croată SKADARSKO JEZERO), lac tectonic în Pen. Balcanică, în extremitatea sudică a Alpilor Dinarici, la granița dintre Albania și Muntenegru; 356-390 km2 (în funcție de sezonul secetos sau ploios). Ad. max.: 44 m. Navigație. Pescuit. În el se varsă râul Morača și izv. râul Buenë (Bojana). Cunoscut și sub denumirea italiană de Scutari.
SKADARSKO JEZERO v. Shkodër.

skadarsko jezero dex