roland garros definitie

4 definiții pentru roland garros

CHANSON DE ROLAND [șãsõ dö rolã], poem epic anonim francez din ev. med. (probabil sec. 12). Evocă patetic luptele lui Carol cel Mare în Spania împotriva sarazinilor, relevînd faptele de eroism ale cavalerului Roland.
ROLAND [rólã] (?-778), conte francez al mărcii Bretagne, în timpul domniei lui Carol cel Mare. Comandantul ariergărzii franceze care a fost atacată și distrusă de basci în 778 la Roncevaux, episod cunoscut din poemul liric „Chanson de Roland”. Figură centrală a acestui poem epic, el întruchipează tipul ideal de cavaler medieval.
ROLAND, Borșa, voievod al Transilvaniei (1282, 1284-1285, 1288-1293). A manifestat tendințe de autonomie față de Coroana ungară (a convocat și prezidat „adunarea generală” a nobililor, menționată prima oară în 1288, a numit vice-voievozi și a confirmat privilegii).
ROLAND GARROS, arenă de tenis din Paris, inaugurată în 1928. V. și Garros, Roland.

roland garros dex