Dicționare ale limbii române

11 definiții pentru păltiniș

PĂLTINÍȘ, păltinișuri, s. n. Pădure sau desiș de paltini. – Paltin + suf. -iș.
PĂLTINÍȘ, păltinișuri, s. n. Pădure sau desiș de paltini. – Paltin + suf. -iș.
PĂLTINÍȘ, păltinișuri, s. n. Pădure de paltini. Ș-acum se găsesc De benchetuiesc... La des păltiniș, Mărunt aluniș. ALECSANDRI, P. P. 63.
păltiníș s. n., pl. păltiníșuri
păltiníș s. n., pl. păltiníșuri
PĂLTINÍȘ s. (BOT.) păltinet, păltiniște.
PĂLTINÍȘ ~uri n. Loc unde cresc mulți paltini; pădurice de paltini. /paltin + suf. ~iș
păltiniș n. pădure de paltini.
păltiníș n., pl. urĭ (d. paltin). Pădure de paltinĭ.
PĂLTINIȘ s. (BOT.) păltinet, păltiniște.
PĂLTINIȘ 1. Pas între m-ții Bistriței și Căliman, la izvoarele Negrișoarei. Alt.: 1.327 m. Străbătut de șoseaua Suceava-Gura Humorului-Frasin-Ostra-Broșteni-Bilbor-Toplița-Gheorgheni-Miercurea Ciuc. 2. Com. în jud. Botoșani, situată pe dr. văii Prutului, la granița cu Ucraina; 3.346 loc. (2003). În satul Horodiștea, aflat la 48°15′06″ lat. N, considerat punctul nordic extrem al României, au fost descoperite vestigiile unei așezări din perioada de trecere de la Neolitic la Epoca Bronzului (ceramică, figurine, din teracotă, unelte din piatră și os, fusaiole ș.a.) și urmele unor bordeie din sec. 8-10. Bisericile Adormirea Maicii Domnului (1803, renovată în 1894) și Sf. Vasile (1820) în satul P. 3. Com. în jud. Caraș-Severin, situată la poalele m-ților Semenic, pe cursul superior al râului Pogăniș; 2.595 loc. (2003). Stație de c. f. (în satul Cornuțel). Expl. de mangan (Delinești) și de bentonit (Rugi). Pomicultură. Rezervație paleontologică (punct fosilifer), în satul Delinești. Până la 1 ian. 1965, satul și com. P. s-au numit Valea Boului. 4. Localitate componentă a municipiului Sibiu, stațiune climaterică și de odihnă, situată pe flancul NE al m-ților Cindrel, sub vf. Oncești, la 1.450 m alt., la 32 km SV de Sibiu. Climatul montan, cu aer curat, lipsit de praf și alergeni, face ca stațiunea să fie recomandată atât pentru odihnă, cât și pentru tratarea nevrozelor astenice, a unor stări de debilitate, de surmenaj fizic și intelectual, a unor anemii ș.a. Pârtii de schi cu diferite grade de dificultate. Telescaun și teleschi. Schit (întemeiat în 1930 de mitropolitul Nicolae Bălan) cu biserica de lemn Schimbarea la Față.

păltiniș definitie

păltiniș dex

Intrare: păltiniș
păltiniș substantiv neutru