orbeni definitie

O definiție pentru orbeni

ORBENI, com. în jud. Bacău, situată la poalele culmii Pietricica, pe dr. văii Siretului; 4.124 loc. (2003). Stație de c. f. Expl. de balast. Centru de meșteșuguri populare (țesături și cusături, costume populare, covoare, cergi, lăicere ș.a.). Biserica de lemn Sf. Nicolae (1785).

orbeni dex

Intrare: Orbeni
Orbeni