Dicționare ale limbii române

O definiție pentru orțișoara

ORȚIȘOARA, com. în jud. Timiș, situată în C. Vingăi; 3.885 loc. (2003). Stații de c. f. (în satele O. și Călacea). Nod rutier. Expl. de petrol și gaze naturale (Călacea). Stațiune balneoclimaterică (în satul Călacea). În satul O., menționat documentar în 1318, se află o biserică romano-catolică din sec. 18.

orțișoara definitie

orțișoara dex

Intrare: orțișoara
orțișoara