olanu definitie

O definiție pentru olanu

OLANU, com. în jud. Vâlcea, pr stg. văii Oltului; 3.473 loc. (2003). Până la 17 febr. 1968, com. și satul O. s-au numit Peretu.

olanu dex