Dicționare ale limbii române

O definiție pentru ocland

OCLAND, com. în jud. Harghita, situată în depr. Homoroadelor, pe stg. râului Homorodu Mic; 1.290 loc. (2003). Muzeu etnografic. Izv. cu ape minerale carbogazoase, feruginoase, bicarbonatate, calcice, magneziene. În satul O., menționat documentar în 1546, se află o biserică din sec. 13, cu fresce din sec. 14, tavan casetat și pictat în 1771-1780, înconjurată de un zid de incintă din 1750, străjuită de un turn de apărare.

Ocland dex online | sinonim

Ocland definitie

Intrare: ocland
ocland