Dicționare ale limbii române

O definiție pentru oțeleni

OȚELENI, com. în jud. Iași, situată în zona de contact a Pod. Central Moldovenesc cu C. Jijiei; 3.839 loc. (2003). Expl. de gresii și argile. În satul O., menționat documentar în 1446, se află biserica de lemn Adormirea Maicii Domnului (1813).

Oțeleni dex online | sinonim

Oțeleni definitie

Intrare: oțeleni
oțeleni