Dicționare ale limbii române

2 intrări

6 definiții pentru nil

nil s.n. (reg.) praștie.
Nil n. fluviu în Africa, al doilea al pământului după Mississipi, izvorește din lacul Victoria-Nyanza, străbate Nubia și Egiptul, și formând o deltă se varsă în Mediterana după un parcurs de 6500 km.
NIL, fluviu în partea de E și NE a Africii, cel mai lung din lume, care curge pe direcția S-N, străbătând cinci țări (Rwanda, Tanzania, Uganda, Sudan și Egipt); 6.671 km; supr. bazinului: 2,87 mil. km2. Izvorăște din partea de N a Rwandei, din M-ții Virunga, sub numele de Kagera, traversează L. Victoria din care iese în aval de Jinja cu numele Victoria Nil, trece apoi prin lacurile Kyogo și Albert (fost Mobutu Sésé Séko), în aval de care poartă denumirea Albert Nil; de la granița Ugandei cu Sudanul și până la confl. cu Râul Gazelor (Bahr el-Ghazal) se numește Bahr el-Jabal, de aici și până la confl. cu Nilul Albastru este numit Nilul Alb (Bahr el-Abiad), iar apoi, până la vărsarea în M. Mediterană este cunoscut cu denumirea de N. În cursul superior străbate o regiune muntoasă, în cadrul căreia formează mai multe cascade (Kabalega, fostă Murchison, 40 m înălțime, Owen Falls. 20 m ș.a.) și repezișuri iar după ce străbate succesiv lacurile Victoria, Kyoga și Albert pătrunde într-o câmpie joasă, mlăștinoasă, numită Sudd, unde se desparte în mai multe brațe, iar, ulterior, traversează deșerturile Nubiei și Sahara, fără ca să primească vreun afluent. În cursul mijlociu și inferior formează șase cataracte (patru pe terit. Sudanului și două pe cel al Egiptului), numerotate de la 1 la 6, începând de la Assuan/Aswān spre amonte. În zona de vărsare în M. Mediterană, N. formează o deltă, extinsă pe 24 mii km2, cuprinsă între nouă brațe, din care doar Damietta și Rosetta sunt navigabile. În perioada iun.-oct. nivelul apei N. este crescut, îar în nov.-mai, apele scad continuu. Variațiile de nivel ale N. ating 6-7 m, provocând în zona egipteană revărsări și mari inundații. De-a lungul N. au fost construite mai multe baraje pentru crearea unor lacuri folosite la irigații, precum și un baraj hidroenergetic (la granița din Sudan și Egipt), creându-se lacul de acumulare Nasser. N. este navigabil pe porțiuni din cauza cataractelor. De-a lungul văii N. se află majoritatea orașelor egiptene, în bazinul său inferior fiind realizate primele lucrări de irigație din lume (mileniul 4 î. Hr.) și primele măsurători organizate ale nivelului apelor. Pe sub N. curge cel mai lung râu subteran din lume, cu un debit mediu anual de șase ori mai mare decât al N., descoperit în 1958.
NILUL ALB (BAHR EL-ABIAD sau BAHR AL-ABYAD), denumirea cursului mijlociu al Nilului, pe terit. Sudanului, în porțiunea cuprinsă în aval de confl. acestuia cu râul Gazelor (Bahr el-Ghazal) și până la confl. cu Nilul Albastru.
NILUL ALBASTRU (BAHR AL-AZRAQ), râu în Ethiopia și Sudan, afl. dr. al Nilului la Khartoum; 1.368 km. Izv. din L. Tana (NV Ethiopiei), străbate Pod. Ethiopiei, mai întâi pe direcția N-S (unde formează cascada Tisisat), apoi E-V, iar de la granița Ethiopiei cu Sudanul curge pe direcția SE-NV, traversând o câmpie joasă trecând prin orașul Wad Madanῑ (Sudan). În cursul superior poartă numele Abay. Navigabil pe 500 km.
NIL nume egiptean, frecv. ca n. monastic (Bis R).

Nil dex online | sinonim

Nil definitie

Intrare: nil
nil
Intrare: Nil
Nil