new south wales definitie

17 definiții pentru new south wales

Nou-Orleans n. oraș în Statele-Unite, pe Mississipi: 380.600 loc.
NEW AGE [nju: eidʒ] 1. Nume sub care sunt cunoscute mai multe mișcări religioase, apărute, în anii ’70 ai sec. 20, în S.U.A., caracterizate prin convingerea că omenirea este pe punctul de a intra într-o nouă eră, de armonie și lumină, marcată de mutații psihice profunde. Doctrina lor este sincretistă, milenaristă, ținând de tradiția ezoterico-ocultă, cu trăsături gnostice. Obiectivele lor: realizarea spirituală personală și trezirea la o conștiință planetară. 2. Curent muzical apărut în California. Versiune a mișcării „hippie”, după 20 de ani, punând în prim-plan clasa medie și înalta tehnologie. Influențat de Biblie și de filozofiile orientale. Face apel la sintetizatoare, sonorități orientale, africane sau din folclorul european, interpretate prin voci calme și limpezi. Stilurile variază, însă scopul este unul singur; a oferi ascultătorului un sentiment cald și de destindere (Tangenne Dream, Vangelis, Brian Eno). Discografie selectivă: Tony Scott: „Music for Zen Meditation”; Ryuichi Sakamoto: „Neo Geo”.
NEW AMSTERDAM v. New York (1).
NEW BRUNSWICK [nju: bránzuik], provincie în SE Canadei, cu ieșire la Oc. Atlantic; 73,4 mii km2; 762 mii loc. (1997). Centrul ad-tiv: Fredericton. Expl. de cărbune, gips, cupru, nichel, plumb, zinc, argint și forestiere. Cartofi, fructe. Pescuit.
NEW DEAL [nju: di:l] („noul curs”), nume dat noii politici reformatoare a administrației S.U.A. în perioada 1933-1941, când preșddintele F.D. Roosvelt a inițiat programe economice și sociale în spiritul teoriilor lui Keynes, pentru combaterea recesiunii și șomajului generate de marea criză (1929-1933). A avut un puternic impact asupra societății americane care va cunoaște o perioadă de avânt economic.
NEW DELHI [nju: déli], capitala federală a Indiei, în conurbația Delhi, pe dr. râului Yamuna; 301,3 mii loc. (1991). Pr. centru politic al țării. Constr. de mașini; produse chimico-farmaceutice și textile (conf. și tricotaje din bumbac); sticlărie. Observatorul astronomic Jantar Mantar. Muzeu etnografic. Palatul prezidențial / Rashtrapati Bhavan (1920). Oraș nou, construit în anii 1911-1929 și inaugurat în 1931.
NEW HAMSHIRE [nju: hæmpʃər], stat în NE S.U.A., cu ieșire la Oc. Atlantic, 24 mii km2; 1,2 mil. loc. (1997). Centrul ad-tiv: Concord. Expl. forestiere și de mică. Ind. electronică, a pielăriei și hârtiei. Creșterea intensivă a animalelor; avicultură. Plante furajere, cartofi, fructe. Turism.
NEW HAVEN [nju: héivən], oraș în NE S.U.A. (Connecticut), port la Oc. Atlantic; 124,7 mii loc. (1996). Aeroport. Laminate. Constr. aeronautice, navale, de mașini-unelte și de aparataj electrotehnic; ind. cauciucului a hârtiei și textilă (confecții). Fabrică de ceasuri. Universitatea Yale (1701). Colonizat (1638) de englezi sub numele de Quinnipiac.
NEW IRELAND [nju: ájələnd] (NOUA IRLANDĂ), insulă vulcanică în arh. Bismarck (Melanezia), în NE ins. New Britain, în componența statului Papua-Noua Guinee; 9,6 mii km2; lungime: 320 km. Orașe pr.: Kavieng, Logia, Lambu, Taron. Relief muntos, cu alt. max. de 2.399 m (M-ții Hans Meyer). Climă ecuatorială. Țărm mărginit de corali. Pescuit. Cacao. Descoperită (1616) de navigatorii olandezi Jakob le Maire și Willem Schouten; protectorat acordat Australiei (1919-1946) a intrat în componența statului Papua-Noua Guinee (din 1975).
NEW JERSEY [nju: dʒé:rzi], stat în NE S.U.A.; 20,2 mii km2; 8,1 mil. loc. (1997). Centrul ad-tiv: Trenton. Unul dintre cele mai urbanizate și industrializate state americane; are o mare densitate a populației: 375 loc./km2. Expl. de min. de fier și zinc. Ind. puternic dezvoltată (metalurgie, constr. de automobile și aparataj electrotehnic, prelucr. petrolului, produse chimice). Agricultură intensivă (porumb). Legumicultură. Pomicultură. Creșterea intensivă a bovinelor și porcinelor.
NEW MEXICO [nju: méksikou], stat în SV S.U.A.; 314,9 mii km2; 1,8 mil. loc. (1997). Centrul ad-tiv: Santa Fe. Expl. de min. radioactive, petrol, gaze naturale, de min. auroargentifere, plumb, cupru, potasiu, zinc. Prelucr. petrolului; produse chimice și alim. Creșterea intensivă a animalelor. Culturi de grâu, porumb, sorg, bumbac. Turism dezvoltat.
NEW ORLEANS [nju: o:línz], oraș în SSE S.U.A. (Louisiana), situat între L. Pontchartrain și fl. Mississippi; 476,6 mii loc. (1996). Port fluvial. Nod de comunicații. Aeroport. Ind. alim. (zahăr), textilă, a hârtiei, de prelucr. a lemnului și a petrolului; constr. aeronautice și de motoare navale; metalurgia aluminiului și plumbului. Șantiere navale. Centru comercial. Șase universități (cea mai veche din 1834). Turism. Catedrala St. Louis (1812, cea mai veche din S.U.A.). Fundat în 1718 de coloniști francezi.
NEW ORLEANS [nju: o’línz] subst. Primul stil al jaz-ului, cristalizat la sfârșitul sec. 19 și începutul sec. 20, având ca rădăcini blues-ul, tradiția afro-americană și armonia specifică vechilor brass-band. Caracterizat de preponderența improvizației colective, de instrumentul vedetă trompeta (sau cornetul) și de ritmica binară, punând în valoare așa-numitul „afterbeat”. Nu s-a conservat în înregistrări. În anii ’40 s-a impus mișcarea new orleans revival, care a încercat să oprească afirmarea bop-ului, propunând o întoarcere către surse.
NEW PROVIDENCE [nju: próvidəns], insulă în V Oc. Atlantic, în arh. Bahamas, între ins. Andros la V și ins. Eleuthera la E; 207 km2. Aici se află capitala statului Bahamas, Nassau.
NEW SOUTH WALES [nju: sáuθ uéilz], stat în SE Australiei; 801,6 mii km2; 6,1 mil. loc. (1996). Centrul ad-tiv: Sydney. Expl. de cărbuni, min. de zinc, plumb și argint; expl. forestiere. Ind. realizează 50% din prod. întregii țări: metalurgie; produse chimice, textile și alim. Grâu, porumb, orez, plante furajere. Creșterea ovinelor și a bovinelor.
NEWPORT NEWS [njú:po:t nju:z], oraș în E S.U.A. (Virginia), port la G. Chesapeake al Oc. Atlantic, în complexul portuar Hampton Roads. 176,2 mii loc. (1996). Șantiere navale; siderurgie; echipament electronic. Ind. hârtiei, de prelucr. a petrolului și alim. Pescuit.
NOILE HEBRIDE (NEW HEBRIDES [nju; hébridi:z] sau NOUVELLES HEBRIDES [núvel ebríd]), arhipelag vulcanic în Oc, Pacific (Melanezia), între Noua Caledonie și Fiji, parte componentă a statului Vanuatu; 14,8 mii km2. Ins. pr.: Espiritu Santo, Makelula, Efate, Erromango, Ambrim. Oraș pr.: Port Villa. Relief muntos (1.888 m alt.) cu vulcani activi. Climă tropicală umedă. Cafea, cacao, bumbac, trestie de zahăr, nuci de cocos. Descoperite în 1606 de navigatorul portughez Petro Fernandes de Queirós, N.H. devin în 1906 condominium anglo-francez; în 1977 dobândesc autonomie internă și își proclamă (iul. 1980) independența de stat sub numele de Vanuatu.

new south wales dex