marburg an der lahn definitie

2 definiții pentru marburg an der lahn

MARBURG v. Maribor.
MARBURG AN DER LAHN [ma:rburk an dər la:n], oraș în partea central-vestică a Germaniei (Hessen), pe Lahn, la 74 km N de Frankfurt am Main; 75,3 mii loc. (1992). Nod feroviar. Ind. de prelucr. a metalelor, constr. mecanice, electrotehnică, chimico-farmaceutică, textilă și alim. Fabrică de mobilă. Ceramică. Vechi centru cultural. Universitate (1527). Monumente: Elisabethkirche (1235-1238), biserica Sankt Johannes Evangelist (sfârșitul sec. 15), clădirea Universității (1300-1320), Primăria (1512-1514), castel (1260, cu refaceri din sec. 15). Artizanat. Turism. A primit statut de oraș în 1227. Unul dintre marile centre ale protestantismului german. – Școala de la ~, una dintre primele orientări ale neokantianismului, de la sfârșitul sec. 19 și începutul sec. 20, reprezentată de H. Cohen, P. Natorp, E. Cassirer, A. Liebert ș.a. Orientată îndeosebi spre teoria cunoașterii și logică și caracterizată printr-un antipsihologism pronunțat. A relevat constructivismul gândirii în elaborarea teoriilor științifice.

marburg an der lahn dex