luoyang definitie

O definiție pentru luoyang

LUOYANG (LOYANG), oraș în E Chinei (Henan), pe Luo He (afl. dr. al fl. Haung He), la 195 km VSV de Kaifeng; 1,2 mil. loc. (1991). Nod rutier. Expl. de cărbuni și min. de fier. Constr. de tractoare și utilaj minier; ind. textilă, de prelucr. a lemnului și alim. Temple din sec. 1 d. Hr. Peștera Longmen cu c. 100.000 imagini și statul ale lui Buddha (sec. 5-7). Fundat în sec. 12 î. Hr. Vechea denumire: Honan.

luoyang dex

Intrare: Luoyang
Luoyang