lovrin definitie

O definiție pentru lovrin

LOVRIN, com. în jud. Timiș, în Câmpia Timișului; 8.943 loc. (2000). Stație de c. f. Zăcăminte de petrol și gaze naturale. Constr. de motoare electrice. Centru viticol (satul Tomnatic). În satul L., menționat documentar în 1466, se află un conac baroc (1792-1820).

lovrin dex

Intrare: Lovrin
Lovrin