jibert definitie

O definiție pentru jibert

JIBERT, com. în jud. Brașov; 2.668 loc. (1998). Cetate țărănească (sec. 13-16) cu biserică de incintă, în satul Dacia; biserică reformată (sec. 16-17) și biserica ortodoxă de lemn Cuvioasa Parascheva (sec. 18), în satul Grădinari. Satul Jibert este menționat documentar în 1289.

jibert dex

Intrare: Jibert
Jibert