jełenia gora definitie

4 definiții pentru jełenia gora

Sfeta-Gora f. V. Agura.
JEŁENIA GORA [jelénia gura], oraș în SV Poloniei, la 97 km VSV de Wrocław, la poalele M-ților Sudeți; 93 mii loc. (1992). Nod de transport. Siderurgie. Ind. constr. de mașini și de prelucr. a metalelor, a lemnului, farmaceutică, a hârtiei, textilă (tricotaje), a ceramicii, instrumente de precizie. Sticlărie optică și de menaj. Biserică (sec. 14). Muzeu. Centru turistic. Fundat în sec. 11.
ŁYSA-GÓRA (GÓRY SWIETOKRZSKIE [gurî ʃviẽtotʃiʒskie]), masiv hercinic în SSE Poloniei, între Vistula (la E) și Pilica (la V). Alt. max.: 611 m (vf. Łysica). Prezintă o creastă centrală, formată din cuarțite, mărginită de culmi joase, calcaroase și grezoase. Zăcăminte de min. de fier, polimetalice și marmură.
Gora, -n, -ș v. Grigorie I 2, 3, 7.

jełenia gora dex