istrița definitie

2 intrări

3 definiții pentru istrița

ístrița s.f. (reg.) nume de vânt.
Istrița f. munte în jud. Buzău, la poalele căruia s’a descoperit Tezaurul dela Pietroasa.
ISTRIȚA, masiv deluros în Subcarpații de Curbură, între râurile Cricovu Sărat și Nișcov, alcătuit din calcare, gresii, marne, șisturi argiloase ș.a. Se continuă, la V, cu Dealul Mare. Alt. max.: 754 m. Viticultură (podgoria Pietroasele).

istrița dex

Intrare: istrița
istrița
Intrare: Istrița
Istrița