Dicționare ale limbii române

2 intrări

3 definiții pentru homorod

Homorod m. 1. afluent al Oltului; 2. sat în Transilvania, în județul Huniedoarei: 1050 loc.; 3. sat în județul Târnavei-Mari: 1250 locuitori.
Homorod-Almaș n. 1. sat și stațiune balneară în Transilvania, în județul Odorheiu; 2. cea mai mare peșteră din Ardeal, compusă din vr’o 52 de galerii foarte întortochiate.
HOMOROD 1. Râu, afl. stg. al Someșului; 55 km. Izv. din Culmea Codrului, trece prin C. Someșului și se varsă pe terit. Ungariei. Canalizat în cursul inf. Se mai numește Homorodu Vechi. 2. Rîu, afl. dr. al Oltului, format din Homorodu Mare (52 km) și Homorodu Mic (46 km), care izv. din M-ții Harghita. 3. Com. în jud. Brașov, pe râu Homorod (2); 2.549 loc. (1998). Expl. de andezite. Cherestea și produse lactate. Herghelie. Stațiune balneoclimaterică de interes local, cu izvoare cu ape minerale sulfuroase, clorurate, bicarbonatate. Biserică evanghelică (sec. 13), cu fresce din sec. 14, refăcută și întărită (sec. 16-19), situată în mijlocul unei puternice cetăți țărănești, cu dublă incintă (sec. 15-16).

Homorod dex online | sinonim

Homorod definitie

Intrare: homorod
homorod
Intrare: Homorod
Homorod