Dicționare ale limbii române

2 intrări

2 definiții pentru hălmagiu

Hălmàgiu (Halmàgy) n. orășel ardelenesc în Munții Apuseni: 1200 loc. Reședința unui protopop și bâlciul St. Toaderului, numit Târg de sărutat.
HĂLMAGIU, com. în jud. Arad, pe Crișu Alb; 3.818 loc. (1998). Expl. de andezit și plumb (Brusturi). Centru pomicol. Stație de c. f. În satul Hălmagiu, menționat documentar în 1390, se află bisericile Adormirea Maicii Domnului (c. 1440, restaurată în 1974-1975) și Nașterea Maicii Domnului (1754-1760). În satul Ionești, biserica de lemn Pogorârea Duhului Sfânt (1750-1760).

hălmagiu definitie

hălmagiu dex

Intrare: hălmagiu
hălmagiu
Intrare: Hălmagiu
Hălmagiu