doámnă sf [At: (a. 1462), ap. TDRG / Pl: ~ne / E: ml dom(i)na] 1-2 Soție a unui domnitor sau a unui boier. 3 (Pgn) Soție. 4 Termen de politețe pentru o femeie căsătorită. 5 (Îs) ~ de onoare Femeie (din aristocrație) aflată în serviciul unei regine, al unei prințese. 6 Stăpână a unei case, a unei gospodării. 7 (Bot; reg; îc) ~-mare sau ~a-codrului Mătrăgună (Atropa belladona). 8 (Bot; reg; lpl) Cârciumărese (Zinnia elegans).
DOÁMNĂ, doamne, s. f. 1. Termen de politețe pentru o femeie (căsătorită). ◊ Doamnă de onoare = femeie (din aristocrație) aflată în serviciul unei prințese, al unei regine etc. ♦ Soție. ♦ Spec. (Înv.) Soție a unui domnitor sau a unui boier. ♦ Stăpână a unei case, a unei gospodării. 2. Compus: (Bot.; pop.) doamnă-mare sau doamna-codrului = mătrăgună. – Lat. dom(i)na.
DOÁMNĂ, doamne, s. f. 1. Termen de politețe pentru o femeie căsătorită. ◊ Doamnă de onoare = femeie (din aristocrație) aflată în serviciul unei prințese, al unei regine etc. ♦ Soție. ♦ Spec. Soție a unui domnitor sau a unui boier. ♦ Stăpână a unei case, a unei gospodării. 2. Compus: (Bot.; pop.) doamnă-mare sau doamna-codrului = mătrăgună. – Lat. dom(i)na.
DOÁMNĂ, doamne, s. f. 1. (Folosit azi mai rar) Termen de politețe întrebuințat izolat sau pus înaintea numelui unei femei căsătorite căreia i se adresează sau despre care vorbește cineva. Domni cu monoclu și doamne cu buze vopsite. ISAC, O. 90. Doamnele, ostentativ fără treabă, umblă în rochii de casă și fără pălării. IBRĂILEANU, A. 7. [În caretă] se afla o doamnă a cărei frumusețe era încă strălucitoare. MACEDONSKI, O. III 16. Mă hotărîi să mă duc la doamna B. NEGRUZZI, S. I 67. ◊ (Franțuzism; urmat de adj. posesiv) Tînguiește-mă, doamna mea, și nu mă osindi. NEGRUZZI, S. I 47. ♦ (Învechit, totdeauna cu determinări adjectivale) Soție de boier; jupîneasă. Orice-i zicea boieriul sau doamna acestuia să facă, ea pe loc și făcea. MARIAN, O. II 386. ◊ (Azi, fără determinări) Timotin m-a invitat la el, la mănăstire. Doamna a tăcut ca un mormînt. IBRĂILEANU, A. 15. ♦ Nume dat în trecut de copiii de școală învățătoarelor și profesoarelor căsătorite. 2. (Într-o epocă mai veche) Soție a unui monarh sau a unui prinț. V. regină, principesă. De din vale de Rovine, Grăim, doamnă, cătră tine. EMINESCU, O. I 149. Domnule, măria-ta, Pe Codreanul nu-l ierta, Că... pe doamna ți-a fura. ALECSANDRI, P. P. 90. ♦ Regină, suverană. (Fig.) Și din neguri, dintre codri, tremurînd s-arată luna: Doamna mărilor ș-a nopții. EMINESCU, O. I 148. 3. Compus: (Bot.) doamnă-mare = mătrăgună. Strînge dumneaei și zamă de mătrăgună, ce se cheamă la noi «doamnă-mare». SADOVEANU, N. F. 35.
ácul-doámnei (plantă) s. m. art.
călțúnul-doámnei (plantă) s. m. art.
!doámna-códrului (plantă) (-co-dru-) s. f. art., g.-d. art. doámnei-códrului
doámnă s. f., g.-d. art. doámnei; pl. doámne; abr. nom.-ac. sg. art. dna, g.-d. sg. art. dnei
!doámnă-máre (plantă) s. f., g.-d. art. doámnei-mári; pl. doámne-mári
!floárea-doámnei (plantă) s. f. art., g.-d. art. flórii-doámnei
!pantóful-doámnei (plantă) s. m. art.
!papúcul-doámnei (plantă) s. m. art.
*prímă-doámnă s. f., art. prima-doamnă, g.-d. art. primei-doamne
ácul-doámnei s. n.
călțúnul-doámnei s. m.
doámna-códrului (bot.) s. f.
doámnă s. f., g.-d. art. doámnei; pl. doámne; abr. sg. art. dna, g.-d. art. dnei
doámnă-máre (bot.) s. f.
floárea-doámnei s. f.
pantóful-doámnei (bot.) s. m.
papúcul-doámnei (bot.) s. m.
CĂLȚUNUL-DOÁMNEI s. (BOT.) 1. (Geum rivale) (reg.) cerențel, crânceș. 2. (Geum urbanum) cerențel, (reg.) ridichioară.
DOAMNA-CÓDRULUI s. v. beladonă, mătrăgună.
DOÁMNĂ s. 1. cucoană, madam, (pop.) jupâneasă, (ieșit din uz) damă, (grecism înv.) chera, (italienism înv.) signoră. (O ~ mai în vârstă.) 2. (IST.) (pop.) vodeasă, voduleasă, voievodeasă. (~ Tana, soția domnitorului Moldovei.)
DOÁMNĂ s. v. nevastă, soție.
DOAMNĂ-MÁRE s. v. beladonă, mătrăgună.
FLOAREA-DOÁMNEI s. v. albumeală, albumiță, floarea-reginei, floare-de-colț.
PANTOFII-DOÁMNEI s. pl. v. papucul-doamnei.
PĂRUL-DOÁMNEI s. v. strașnic.
PEȘTELE-DOÁMNEI s. v. boiștean.
DOÁMNĂ ~e f. 1)(folosit ca termen de politețe și de adresare, izolat sau înaintea numelui) Femeie căsătorită. 2) Soție a domnului. 3) înv. Stăpână a unei case boierești. ◊ ~ mare plantă erbacee otrăvitoare, cu flori brune-violete și cu fructe negre, întrebuințată în medicină; mătrăgună. /<lat. dom[i]na
doamnă f. 1. od. soția Domnului: ce faci tu, copilă? zise Doamna mare BOL.; 2. stăpână: (luna) Doamna mărilor și a nopții varsă liniște și somn EM.; 3. titlu de onoare ce se dă femeilor. [Lat. vulg. DOMNA = clasic DOMINA].
Elena (Doamna) f. soția lui Cuza, după a cărui moarte se retrase la mănăstire, dăruind avereai săracilor; muri în 1909.
Pietrele-Doamnei f. pl. V. Rarău.
Râul-Doamnei m. 1. afluent de-a stânga Argeșului, udă județul Muscel; 2. plasă în jud. Muscel.
Staël (Doamna de) f. (cit. Stal), ilustră scriitoare franceză: Corina, Despre Germania (1766-1817).
Stanca (Doamna) f. 1. fiica lui Iane Cantacuzino și soția lui Mihaiu Viteazul (dela 1583-1601); 2. numele soției lui Brâncoveanu.
doámnă f., pl. e (lat. dómina și domna, it. donna, fr. dame, pv. (dom)na, sp. duena, dona, pg. dona. V. domn). Soția domnitoruluĭ (regineĭ i se zice și astăzĭ în biserică doamnă și regină). Stăpînă (Poet.) Roma a fost doamna lumiĭ. Titlu de onoare dat cucoanelor și de elevele din școala primară profesoareĭ (Servitoriĭ zic stăpîneĭ cocoană. În Trans. doamnă). V. duducă.
CĂLȚUNUL-DOAMNEI s. (BOT.; Geum rivale) (reg.) cerențel, crînceș.
doamna-codrului s. v. BELADONĂ. MĂTRĂGUNĂ.
doamnă s. v. NEVASTĂ. SOȚIE.
DOAMNĂ s. 1. cucoană, madam, (pop.) jupîneasă, (ieșit din uz) damă, (grecism înv.) chera, (italienism înv.) signoră. 2. (pop.) vodeasă, voduleasă, voievodeasă. (~ Tana, soția domnitorului Moldovei.)
doamnă-mare s. v. BELADONĂ. MĂTRĂGUNĂ.
floarea-doamnei s. v. ALBUMEALĂ. ALBUMIȚĂ. FLOAREA-REGINEI. FLOARE-DE-COLȚ.
pantofii-doamnei s. pl. v. PAPUCUL-DOAMNEI.
părul-doamnei s. v. STRAȘNIC.
peștele-doamnei s. v. BOIȘTEAN.
doamna se folosește corect numai cu numele de familie (de obicei al soțului), chiar dacă la mijloc se pune și prenumele soției, deci doamna Popescu, doamna Maria Popescu; eventual se poate spune numai doamnă, doamna, dar în nici un caz numai cu prenumele: doamna Maria. Desigur, modelul a fost furnizat de obiceiul franțuzesc (vezi madam). Ce e drept, în limba veche, soțiile voievozilor erau numite Doamna Oltea, Doamna Stanca, dar aici doamna era echivalent cu „soția domnului”, și pe atunci nu existau nume de familie.
BALTA DOAMNEI, com. în jud. Prahova; 2.865 loc. (1991).
BÎTCA DOAMNEI, înălțime (457 m alt.), la marginea de V a municipiului Piatra-Neamț, unde a fost descoperită o cetate geto-dacică (sec. 1 î. Hr.-1 d. Hr.) cu sanctuar și întărită cu ziduri de piatră.
PIETRELE DOAMNEI, stâncă zveltă în masivul Rarău, alcătuită din calcare mezozoice, de forma unei prisme triunghiulare, ca rezultat al eroziunii diferențiale. Lipsită de vegetație. Declarată monument al naturii. La baza ei apar plante rare ca ochii șoricelului, papucul doamnei, floarea de colț ș.a.
RÂUL DOAMNEI, râu, afl. stg. al Argeșului la Pitești; 98 km. R.D. își formează cursul prin confl. a două pâraie (Valea Rea, 20 km, considerat izv. pr., și Zârna, 17 km) care au obârșia în două lacuri glaciare (Viștea și, respectiv, Zârna) aflate aproximativ la aceeași altitudine (2.190 m) pe versantul de S al m-ților Făgăraș. După un curs vijelios în sectorul montan (panta medie este de 40‰), străbate muscelele și dealurile Argeșului, unde panta de curgere este de 4-8‰. Apele cursului său superior sunt parțial captate și conduse printr-un tunel de aducțiune în lacul de acumulare Vidraru. Afl. pr.: Cernat, Râul Târgului.
CALCEOLARIA L., CALCEOLARIA, PAPUCUL DOAMNEI, fam. Scrophulariaceae. Gen originar din regiunile temperate ale Americii de S, peste 120 specii, anuale, bienale sau vivace, erbacee, subfrutescente sau frutescente. Plantă apreciată atît pentru forma curioasă a florilor asemănătoare unui portmoneu, cît și pentru coloritul lor: alb, galben, roșu-purpuriu, violet, unicolore sau punctate. înflorește primăvara-vara.
CYPRIPEDIUM L., PAPUCUL DOAMNEI, fam. Orchidaceae. Gen originar din Europa, America de N, Japonia și U.R.S.S., cca 35 specii, erbacee, terestre, cu un rizom cărnos, din care pornesc tulpina terminată cu o singură floare, rar două și frunzele. Florile mari, cu petale colorate, (labelul mare, umflat, în formă de papuc, galben), apar din toamnă pînă primăvara, fără un repaus bine definit (PI. 28. fig. 160).
DICENTRA Bernh., CERCEII DOAMNEI, fam. Papaveraceae. Gen originar din Asia și America de N, cca 15 specii, erbacee, perene. Frunze penat-partite. Flori roz, galbene sau albe, cordiforme, mai mult sau mai puțin turtite, dispuse unilateral, în raceme arcuite și pendule, lungi. Tufă cca 0,20-0,90 m înălțime. Ramuri frumos arcuite (Pl. 29, fig. 168).
Geum rivale L. Specie care înflorește primăvara-vara. Flori (caliciul cu 5 sepale lanceolate, păroase, 5 petale obovate, stil articulat) pendente, roșiatice, scurt-pedunculate. Frunze în rozetă, penate, ultima pereche și foliola terminală mai mari, îndesuit-acut-dințate. Plante erbacee, perene. Tulpină erectă, 30-40 cm înălțime, pubescentă.
Tropaeolum majus L., « Condurul doamnei ». Specie care înflorește vara-toamna. Flori mari, cu pinteni lungi, pe pedunculi axilari lungi, libere deasupra frunzișului, pe tip 5, sepale colorate, inegale, petale rotunde, galbene-roșietice, cu striuri sîngerii, cele 3 din față fimbriate. Frunze alterne, orbiculate, lung-pețiolate, pe partea inferioară verzi- gri-albăstrui. Plantă anuală, erbacee, cu tulpină cărnoasă, cățărătoare sau tîrîtoare, glabră. Prezintă soiuri pitice și soiuri cu port pînă la 3 m înălțime și divers colorate: roșii, stacojii, galbene-aurii, crem-albe, roz-gălbui, simple sau duble, cu miros plăcut.
Fundenii Doamnei, bis. în București, ctitorită de marele spătar Mihai Cantacuzino în 1699 pe malul lacului Fundeni, cu picturi murale executate de Pârvu Mutu. De o mare frumusețe și unic este decorul exotic al fațadelor, împodobit, în întregime cu ornamente orientale de tipul miniaturilor persane, realizate în stuc.
doamna albă expr. (tox.) heroină.

doamnă dex

Intrare: doamnă
doamnă
Intrare: acul-doamnei
acul-doamnei substantiv masculin articulat (numai) singular
Intrare: călțunul-doamnei
călțunul-doamnei substantiv masculin articulat (numai) singular
Intrare: doamna-codrului
doamna-codrului substantiv feminin articulat (numai) singular
Intrare: doamnă-mare
doamnă-mare substantiv feminin
Intrare: floarea-doamnei
floarea-doamnei substantiv feminin articulat (numai) singular
Intrare: pantoful-doamnei
pantoful-doamnei substantiv masculin articulat (numai) singular
Intrare: papucul-doamnei
papucul-doamnei substantiv masculin articulat (numai) singular
Intrare: primă-doamnă
primă-doamnă (numai) singular substantiv feminin
Intrare: Râul-Doamnei
Râul-Doamnei substantiv neutru articulat nume propriu (numai) singular
Intrare: părul-doamnei
părul-doamnei substantiv masculin articulat (numai) singular