Dicționare ale limbii române

2 intrări

2 definiții pentru bilbor

bilbór (-ri), s. m. – Plantă, Trollius europaeus. – Var. bîlboare. Fr. boule d’or.
BILBOR 1. Depr. intramontană, de baraj vulcanic, în Carpații Orientali, între M-ții Călimani (la NV), Giurgeului (la V și SV) și Bistriței (la E), la 950 m alt., drenată de cursul superior al Bistricioarei. Relief colinar și de terase. Expl. de turbă. Izv. minerale bicarbonatate-calcice. 2. Com. în jud. Harghita, pe Bistricioara; 2.951 loc. (1991). Expl. de turbă. Stațiune balneară cu ape carbogazoase, bicarbonatate, calcice, magneziene, cu conținut bogat în fluor. Rezervație naturală floristică (mlaștina Pîrîul Dobreanului, 3,5 ha). Biserică de lemn (sec. 18).

bilbor definitie

bilbor dex

Intrare: bilbor
bilbor
Intrare: Bilbor
Bilbor