Dicționare ale limbii române

O definiție pentru Ordos

ORDOS (OERDOSU, MU US sau HETAO), podiș înalt deșertic, peneplenizat, situat în N Chinei. în cadrul marelui cot (meandru) pe care îl face fl. Huang He în cursul mijlociu; c. 95 mii km2. Alt.: 1.000-2.000 m. Climă continentală excesivă, în NV deșertică, iar în SE semideșertică, cu precipitații reduse (150-250 mm/an). Vegetație rară, adaptată la uscăciune. Acoperit în mare parte cu depozite groase de loess și cu dune ocupă c. 50% din supr. sa. Lacuri sărate și văi seci. Prin S podișului trece Marele Zid Chinezesc. Expl. de cărbune și petrol. Creșterea ovinelor, cabalinelor și cămilelor. Cunoscut și sub numele de Podișul de Loess.

Ordos dex online | sinonim

Ordos definitie