Dicționare ale limbii române

2 definiții pentru Oklahoma

OKLAHOMA [oukləhóumə], stat în partea central-sudică a S.U.A., în zona Pod. Preriilor; 181,1 mii km2; 3,5 mil. loc. (2002). Centrul ad-tiv; Oklahoma City. Expl. de petrol, gaze naturale și zinc. Ind. de prelucr. a petrolului, constr. de mașini, a metalelor neferoase, textilă și alim. Grâu, porumb, bumbac. Creșterea bovinelor și porcinelor.
OKLAHOMA CITY [oukləhóumə cíti], oraș în S.U.A., centrul ad-tiv al statului Oklahoma; 506,1 mii loc. (2000). Nod feroviar. Aeroport. Metalurgie. Expl. și prelucr. petrolului; constr. de avioane și de utilaj petrolier; produse chimice, textile și alim. Fabrici de hârtie și de prefabricate din beton. Universități (1904, 1950, 1961). Festival de artă (apr.). Capitoliu (1914-1917). Fundat în 1889, s-a dezvoltat rapid după descoperirea zăcămintelor petrolifere (1928).

Oklahoma dex online | sinonim

Oklahoma definitie

Intrare: Oklahoma
Oklahoma