Dicționare ale limbii române

O definiție pentru Lungulețu

LUNGULEȚU, com. în jud. Dâmbovița, situată în Câmpia Titu, pe râurile Dâmbovița și Sabar; 5.714 loc. (2000). Expl. de petrol. Culturi de cartofi. În satul L. a fost descoperit (1958) un tezaur monetar (27 denari romani imperiali) datând din timpul împăratului Traian (98-117) și până în vremea împăratului Commodus (180-192). Bisericile Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil (1780-1790) și Adormirea Maicii Domnului (1831-1832), în satele L. și Serdanu.

Lungulețu dex online | sinonim

Lungulețu definitie

Intrare: Lungulețu
Lungulețu