Dicționare ale limbii române

O definiție pentru Lozna

LOZNA, com. în jud. Sălaj, situată în NNV Dealurilor Gârboului, pe stg. râului Someș; 1.124 loc. (2000). Vestigii din Epoca bronzului (arme, unelte etc.). În satul L., menționat documentar în 1338, se află biserica de lemn Sf. Dumitru (1813).

Lozna dex online | sinonim

Lozna definitie