Dicționare ale limbii române

O definiție pentru Logrești

LOGREȘTI, com. în jud. Gorj, situată în zona Dealurilor Amarandiei, pe cursul superior al râului Amarandia; 2.995 loc. (2000). Expl. de gaze naturale. Pomicultură (meri, pruni, peri). Muzeu etnografic și culă (1818), în satul Seaca. Reșed. com. L. este satul Târgu Logrești, în care se află schitul L., cu biserica de lemn având hramul Sfinții Voievozi (ante 1718, cu picturi originare), precum și bisericile de zid cu hramurile Sfinții Ioachim și Ana (1807) și Sf. Nicolae (1801).

Logrești dex online | sinonim

Logrești definitie

Intrare: Logrești
Logrești