Dicționare ale limbii române

Definiția cu ID-ul 588241:

LOAMNEȘ, com. în jud. Sibiu, situată în Pod. Hârtibaciului, pe stânga râului Vișa; 3.020 loc. (2000). Stație (în satul L.) și halte de c. f. (în satele Hașag și Mândra). Nod rutier. Creșterea bovinelor. În arealul satului Hașag se află vulcani noroioși, incluși în cadrul unei rezervații geologice. În satul L., atestat documentar în 1320, există o biserică ortodoxă construită în 1810 pe locul uneia din 1600.

Loamneș definitie

Loamneș dex