Dicționare ale limbii române

2 definiții pentru Liteni

Liteni pl. sat și stațiune de cale ferată în jud. Baia: 2900 loc.
LITENI, com. în jud. Suceava, în apropiere de confl. Sucevei cu Siretul; 9.613 loc. (2000). Stație de c. f. (în satul L.) și haltă de c. f. (în satul Corni). Nod rutier. Expl. de balast. Creșterea porcinelor. Centru pomicol. În satul L. se află biserica Sf. Nicolae (1782) și casa Vârnav-Liteanu (1790, cu unele modificări din anul 1900), iar în satul Corni, biserica Sfinții Voievozi (1838-1841).

Liteni dex online | sinonim

Liteni definitie

Intrare: Liteni
Liteni