Dicționare ale limbii române

2 definiții pentru Linz

Linz n. oraș austriac pe Dunăre: 98.000 locuitori.
LINZ [lints], oraș în N Austriei, centrul ad-tiv al landului Austria Superioară, situat pe dr. Dunării, în zona de confl. cu Râurile Traun și Krems, la 260 m alt., la 153 km VNV de Viena; 203,1 mii loc. (2001). Port fluvial. Nod de comunicații. Ind. metalurgică, constr. de mașini și nave fluviale, electrotehnică, chimico-farmaceutică (îngrășăminte, medicamente), textilă, a sticlăriei, alim. Universitate (1967). Teatre. Muzee. Festivalul Bruckner (sept.). Monumente: biserica Sankt Martin (menționată documentar în 799); biserica comunală Maria Himmelfahrt (sec. 13, refăcută în (1648-1656), Biserica Iezuiților (sec. 13, refăcută în stil baroc în 1752-1758), Catedrala veche (1669-1678), Primăria (1658), în stil baroc; Biserica Minoriților (1751), în stil rococo; Coloana Trinității (1723); Catedrala nouă (1862-1924, în stil neogotic): podul peste Dunăre (1938-1939). În Antichitate, aici a existat castrul roman Lentia (sec. 1 d. Hr.). Prin pacea de la L. (29 aug. 1945), principele Transilvaniei primea comitatele Borsod, Abaúj, Zemplén, Ugocsa și Bereg în stăpânire viageră, iar Satul Mare și Szabolcs în stăpânire ereditară.

Linz dex online | sinonim

Linz definitie