Dicționare ale limbii române

2 intrări

6 definiții pentru Letea

léte s.f. (reg.) timp liber, tihnă, odihnă.
Letea f. 1. comună în fața orașului Bacău, pe Bistrița, cu o fabrică de hârtie: 2506 loc.; 2. insulă între brațul Sulina și Chilia.
léte s. f. dispărut și rămas numaĭ în loc. adv. (cp. cu lat. lĭbĭta, cele plăcute, bun plac, capriciŭ). Ban. Cu letea, pe îndelete, cu încetu. Olt. În lete, fără zor: lucru merge pe în lete (NPl. Ceaur, 15); la în lete (ArhO. 1924, 141), la îndemînă. În de lete, V. îndelete.
Lete = Lethe.
LEATEA VECHE, com. în jud. Bacău, situată în culoarul Siretului, la confl. râului Bistrița cu Siretul, la 6 km SE de municipiul Bacău; 3.895 loc. (2000). Haltă de c. f. (în satul L.V.). Hidrocentrală pe râul Bistrița (Bacău II, 30 MW), întrată în funcțiune în 1966. Creșterea bovinelor (în satul Radomirești). Legumicultură.
LETEA, grind fluvio-maritim în Delta Dunării, între brațele Chilia și Sulina, format prin îngemănarea mai multor grinduri alungite, separate prin zătoane. Supr.: 170 km2; lungime 20 km; lățime max.: 15 km; alt. max.: 12 m. Dune de nisip de peste 10 m înălțime. Aici se află o pădure de esență tare (Hasmacu Mare), cu numeroase specii de stejar, frasin, ulm, tei etc., cu o supr. de 700 ha, declarată rezervație naturală. Complex de vegetație naturală cu aspect tropical, în care Periploca graeca (o specie de liană est-mediteraneană) atinge limita nordică a răspândirii ei europene. Aici s-a descoperit, pentru prima oară, ca specie nouă pentru flora Pământului, frasinul de baltă (Fraxinus pallisae). În pădurea L. trăiesc numeroase reptile, păsări și mamifere (mistreți, vulpi, pisici sălbatice, bizami, câinele enot etc.). Pe grindul L. se află cea mai bogată entomofaună din România.

Letea dex online | sinonim

Letea definitie

Intrare: lete
lete
Intrare: Letea
Letea