Dicționare ale limbii române

2 definiții pentru Lehliu

LEHLIU, com. în jud. Călărași, situată în Câmpia Bărăganului, pe râul Milotina; 2.887 loc. (2000).
LEHLIU-GARĂ, oraș în jud. Călărași, situat în Câmpia Bărăganului, la 55 m al.t, la 65 km E de București; 6.739 loc. (2000). Stație de c. f. (inaugurată la 17 nov. 1886). Nod rutier. Fabrică de piese de schimb pentru combinatele siderurgice, de garnituri din cauciuc pentru nave fluviale, de tricotaje și de prelucr. a legumelor. Obiecte de artizanat (împletituri de răchită. obiecte din ceramică). Declarat oraș în 1989.

Lehliu dex online | sinonim

Lehliu definitie

Intrare: Lehliu
Lehliu