Deprecated: The behavior of unparenthesized expressions containing both '.' and '+'/'-' will change in PHP 8: '+'/'-' will take a higher precedence in /home/dex/public_html/framework/modules/frontend/helpers/str_helper.php on line 509
📌 Online Dex Lăzarea sinonim | definiție

Dicționare ale limbii române

O definiție pentru Lăzarea

LĂZAREA, com. în jud. Harghita, situată în Depr. Giurgeu, la 800 m alt., pe pârâul omonim; 3.641 loc. (2000). Haltă de c. f. (în satul L.). Nod rutier. Expl. de calcar cristalin (marmură inferioară). Tabără estivală de creație modernă (sculptură și pictură), din 1974, cu participare internațională. În satul L., menționat documentar în 1566, se află un castel medieval, în stil renascentist, construit în etape (corpul vechi datează din 1532, iar restul clădirilor au fost adăugate în 1598, 1631-1632) și restaurat la mijlocul anilor ’70 ai sec. 20. Muzeu de arte plastice, biserică romano-catolică fortificată (1235, zidul de incintă realizat în sec. 18), mănăstire franciscană în stil baroc (1669-1752) și capela Sf. Anton (1558), în satul L.

Lăzarea dex online | sinonim

Lăzarea definitie

Intrare: Lăzarea
Lăzarea