Dicționare ale limbii române

O definiție pentru Lăcăuț

LĂCĂUȚ, Munții, culme muntoasă în NV M-ților Vrancea, cu orientare generală NV-SE, constituită predominant din fliș grezos cu intercalații șiștoase, fliș bituminos cu gresie de Kliwa și din conglomerate. În cadrul culmii L. se individualizează mai multe masive: L. cu vf. omonim (1.777 m), Goru (vf. Goru, 1.785 m, reprezintă alt. max. a M-ților L.), Giurgiu (1.721 m), Furu (vf. Furu Mare, 1.415 m). Nod hidrografic (de aici izv. râurile Putna, Bâsca Mare, Bâsca Mică, Zăbala, Năruja, Tișița, Coza ș.a.). Stațiune meteorologică de altitudine.

Lăcăuț dex online | sinonim

Lăcăuț definitie

Intrare: Lăcăuț
Lăcăuț