Kosovo definitie

Definiția cu ID-ul 756698:

KOSOVO și METOHIA, provincie autonomă în partea de S a Iugoslaviei (Serbia), la granița cu Albania și Macedonia; 10,9 mii km2; 2,1 mil. loc. (1994), din care c. 82% albanezi, 11% sârbi, muntenegreni ș.a. Cap.: Priština. Expl. de lignit, de min. de plumb, zinc și pirite cuprifere. Metalurgia plumbului și zincului. Culturi de cereale; pomicultură; creșterea ovinelor. Produse textile și alim.

Kosovo dex