Dicționare ale limbii române

O definiție pentru Konya

KONYA [kónia], oraș în Turcia, la 260 km S de Ankara, în SV pod. Anatoliei, la 1.027 m alt.; 576 mii loc. (1994). Nod. rutier. Aeroport. Centru agricol (grâu, in, fructe). Ind. textilă (țesături de bumbac, mătase, covoare). de prelucr. a pieilor, alim. (zahăr). Important centru al artei medievale turcești, numeroase monumente: moscheea cu mormântul sultanului selgiucid Ala ad-Din Kai-Kubad I (sec. 13), Ince Minare (sec. 13), Karatay Medrese (sec. 13), azi Muzeu de ceramică, Sirçali Medrese (sec. 13), azi Muzeul de Antichități Otomane ș.a. Fundat de frigieni (milen. 3 î. Hr.). Cucerit de romani (133 î. Hr.), care l-au denumit Iconium. În perioada dominației bizantine a fost un centru de răspândire a creștinismului. Căzut în stăpânirea turcilor selgiucizi (sec. 11), a devenit capitala Sultanatului de Iconium (Sultanatul de Rum); cucerit de mongoli la începutul sec. 13, s-a aflat în dependență față de ilhanul mongol din Iran; a intrat apoi în componența Imp. Otoman (1475).

Konya dex online | sinonim

Konya definitie