Dicționare ale limbii române

3 definiții pentru Kerci

Ienikale n. sau Kerci, strâmtoare între Marea Neagră și Marea de Azov.
Kerci n. 1. alt nume al strâmtorii Ienikale: 2. cetate și port pe strâmtoarea cu acelaș nume: 50.000 locuitori.
KERCI 1. Strâmtoare între pen. cu același nume (în V) și pen. Taman (în E), care leagă Marea Neagră de Marea Azov. Supr.: c. 3.000 km2. Lățime: 4-15 km. 2. Peninsulă în extremitatea de SE a Ucrainei, fiind prelungirea estică a pen. Crimeea. Relief colinar (190 m alt.). Vulcani noroioși. Expl. de min. de fier. 3. Oraș în Ucraina, în pen. omonimă, port la str. cu același nume; 178 mii loc. (1991). Expl. de min. de fier. Pescuit. Șantiere navale. Siderurgie. Fabrici alim. (conserve din pește, ulei vegetal, îngrășăminte chimice). Muzeu de Istorie și Arheologie. Teatru. Biserica Sf. Ioan Botezătorul (sec. 10-13). Întemeiat de milesieni (sec. 6 î. Hr.) sub numele Panticapaion. A avut un important rol în Antichitate, fiind capitala Regatului Bosporan (sec. 5-4 î. Hr.). Ocupat (107 î. Hr.) de Mitride VI Eupator, regele Pontului, aflat ulterior sub dominație romană; a fost distrus de huni (sec. 4) și reconstruit de împăratul Iustinian (sec. 6). Sub influență genoveză (sec. 14), a fost cucerit de turci (1475), apoi inclus în Imperiul Rus (1774).

Kerci dex online | sinonim

Kerci definitie