Dicționare ale limbii române

2 definiții pentru Kansas

KANSAS [kænzəs] 1. Râu în S.U.A., afl. dr. al râului Missouri, format din unirea râurilor Republican și Smoky Hill, care izvorăsc dintr-un platou de la poalele M-ților Stâncoși și confluează la Junction City; 278 km (de la izvorul râului Republican: c. 1.200 km). Trece prin Topeka și se varsă în Missouri la Kansas City. Irigații. 2. Stat în partea centrală a S.U.A.; 213,1 mii km2; 2,6 mil. loc. (1996). Centrul ad-tiv: Topeka. Expl. de petrol, gaze naturale, cărbune, min. de plumb și zinc. Constr. de mașini, produse chimice, echipament aerospațial. Culturi de grâu (locul întâi în S.U.A.), porumb, soia, sorg, sfeclă de zahăr. Creșterea bovinelor și porcinelor.
KANSAS CITY [kænzəs siti] 1. Oraș în S.U.A. (Kansas), situat la confl. râului Kansas cu Missouri, vizavi de orașul cu același nume din statul Missouri; 149,8 mii loc. (1990). Asamblare de automobile. Rafinarea petrolului. Port fluvial pentru cereale. Fundat în 1843. 2. Oraș în S.U.A. (Missouri), port fluvial la confl. râului Kansas cu Missouri; 435,1 mii loc. (1990). Nod de comunicații. Aeroport. Centru comercial (piață de animale și grâu) și financiar. Elevatoare; prelucr. cărnii; încălț., constr. de mașini agricole, de material feroviar, automobile și echipament aerospațial; prelucr. petrolului; hârtie. Universitate.

Kansas dex online | sinonim

Kansas definitie

Intrare: Kansas
Kansas