Dicționare ale limbii române

O definiție pentru Kabol

KABUL (KᾹBOL) 1. Râu în E Afghanistanului și NV Pakistanului, afl. dr. al Indului; 460 km. Izv. de pe pantele orientale ale masivului Koh-i-Baba (M-ții Hindukush) și trece prin Kabul, Jalālābād (Afghanistan) și Peshāwar (Pakistan). Irigații. Navigabil pentru vase mici pe 120 km. Hidrocentrală. 2. Capitala Afghanistanului, situată într-o depresiune intramontană, pe râul cu același nume, la 1.820 m alt.; 700 mii loc. (1993). Nod rutier. Aeroport. Centru comercial pentru mătăsuri, stofe, piei de karakul și fructe,. Ateliere de reparații mecanice. Constr. de mașini agricole. Fabrici de ciment, textile, conf., prelucr. a pieilor, alim. Universitate. Academie de științe. Monumente din sec. 16-17. Muzeu. Identificat cu așezarea Cabura din timpul lui Alexandru cel Mare, orașul a fost capitala Imperiului Marilor Moguli (1504-1526). Cucerit de Nadir Șah (1738), a devenit capitala Afghanistanului (1773). Oraș distrus și depopulat în mare parte în timpul războiului civil izbucnit în 1979.

Kabol dex online | sinonim

Kabol definitie