Jimbolia definitie

O definiție pentru Jimbolia

JIMBOLIA, oraș în jud. Timiș, punct de frontieră cu Iugoslavia; 10.615 loc. (1998). Expl. de argilă. Fabrici de cărămidă și țiglă, încălț., conf., nasturi și alim. (morărit, panificație); produse chimice (folii, tuburi și plăci din material plastic), ateliere de reparat mașini agricole. Palat construit în stil neoclasic (1800). Biserică catolică (ante 1766). Menționat documentar în 1333. Declarat oraș în 1950.

Jimbolia dex

Intrare: Jimbolia
Jimbolia