Dicționare ale limbii române

O definiție pentru Jibou

JIBOU, oraș în jud. Sălaj, pe stg. Someșului, la poalele dealurilor Sălajului; 12.262 loc. (1998). Nod de comunicații. Conf. Mobilă. Țesătorie de in și cânepă. Ateliere de reparații feroviare. Preparate din carne și lapte. Morărit și panificație. Izv. cu ape minerale sulfuroase, calcice, magneziene indicate în tratarea afecțiunilor reumatice. Castelul Wesselényi, construit în 1779-1810, în stil baroc. Biserici de lemn cu același hram – Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil – în satele Var și Husia, datând din sec. 18 și, respectiv, 1800. Punct fosilifer (în satul Rona). Menționat documentar în 1219. Grădină botanică (13 ha). Muzeu de istorie și științele naturii. Declarat oraș în 1968.

Jibou dex online | sinonim

Jibou definitie