înăuntru definitie

27 definiții pentru înăuntru

ÎNĂÚNTRU adv. În interior. [Var.: năúntru, (reg.) înlăúntru, înúntru, înlúntru adv.] – Probabil lat. [in] illac intro.
ÎNLĂÚNTRU adv. v. înăuntru.
ÎNLÚNTRU adv. v. înăuntru.
ÎNÚNTRU adv. v. înăuntru.
NĂÚNTRU adv. v. înăuntru.
ÎNĂÚNTRU adv. În interior. [Var.: năúntru, (reg.) înlăúntru, înúntru, înlúntru adv.] – Probabil lat. [in] illac intro.
ÎNLĂÚNTRU adv. v. înăuntru.
ÎNLÚNTRU adv. v. înăuntru.
ÎNÚNTRU adv. v. înăuntru.
NĂÚNTRU adv. v. înăuntru.
ÎNĂÚNTRU adv. (Și în forma înlăuntru) În interior. Se înălță în vîrful picioarelor să privească înăuntru. C. PETRESCU, S. 33. E o căldură năbușitoare înăuntru și miroase a vopsea cu terebentină proaspătă. CARAGIALE, O. II 13. Să nu răzbată soarele și ploaia înlăuntru. CREANGĂ, P. 239. ◊ Fig. La pămînt dormea ținîndu-și căpătîi mîna cea dreaptă. Dară ochiu-nchis afară înlăuntru se deșteaptă. EMINESCU, O. I 142. – Variante: înlăúntru, înúntru (EMINESCU, O. I 98, KOGĂLNICEANU, S. 42), înlúntru (EMINESCU, O. I 154) adv.
ÎNLĂÚNTRU adv. v. înăuntru.
ÎNLÚNTRU adv. v. înăuntru.
ÎNÚNTRU adv. v. înăuntru.
înăúntru adv.
*înăúntru- prep. (ĭ)
înăúntru adv.
Înăuntru ≠ afară
înăúntru adv. – În interior. – Var. (î)nuntru, (î)nontru, (în)l(ă)untru. Mr. năuntru, megl. an(a)untru, istr. (ă)nuntru. Origine obscură. Pare a se baza pe întru, pronunțat untru, pentru a cărui var. cf. umbla și îmbla, înfla și umfla, umple și înple; der. se explică fie prin comp. cu în-, fie, ca în cazul lui înalt, prin fonetică sintactică (în untru › în nuntru). Prezența lui ă este mai puțin clară; se poate datorata unei pronunțări în nuntru, cu aceeași rupere a vocalei ca în prooroc, greer, etc. sau comp. abintro, cf. abintro › abruz. davendrę, sard. aintru. Cuvîntul rom. coincide în parte cu sl. vŭnǫtrĭ, unǫtrĭ „înăuntru”; însă explicația pe baza sl. (Cihac, II, 147; Scriban) nu pare posibilă. După Tiktin și DAR, din lat. in illac intro; după Candrea, de la in ad intro. Cf. Moser 433. Lăuntru pare să fi rezultat în urma unei disimilări de la în năuntru; și de aici der. foarte recent, lăuntric, adj. (interior). – Der. dinăuntru, adv. (în interior), cf. dinafară, dinapoi.
ÎNĂÚNTRU adv. Într-un anumit spațiu; în interior. A intra ~. [Sil. în-ă-un-tru] /<lat. in-ad-intro
înăuntru adv. 1. în interior; 2. (od. în Moldova) în centrul Europei, mai ales în Austria: a plecat înăuntru. AL. [Lat. IN INTRO].
înlăuntru adv. Mold. V. înăuntru.
năuntru adv. V. înăuntru.
înăúntru adv, care arată starea și mișcarea (vsl. ontrĭ, de unde vŭn-ontrĭ, despărțit în vŭ nontrĭ pin confuziune, de unde apoĭ nontrĭ îld. ontrĭ. Lat. intro poate să fi avut și el infl.). În interior: dorm, mă duc înăuntru. (Maĭ corect e a scrie în ăuntru: dorm, mă duc în ăuntru, pin ăuntru, pe din ăuntru, ĭes din ăuntru sau de din ăuntru. La Beld. 907, 1804 și 3240 în untru, 1384 și 3305 din untru). S. n., pl. urĭ. Interior: înăuntru odăiĭ, înăuntrurile caseĭ (Vechĭ: înlăuntrul vostru plin este). – Vechĭ, azĭ în Trans. Ban. înlăuntru, înlontru și înluntru, în nord în untru și în întru. Vechĭ și în nontru și în nuntru (după vsl. vŭnontrĭ).
înlăúntru, V. înăuntru.
înlúntru, V. înăuntru.
înúntru, V. înăuntru.

înăuntru dex

Intrare: înăuntru
înăuntru adverb
înlăuntru
înluntru
năuntru
înuntru